แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 04 ธันวาคม 2563 39
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 04 ธันวาคม 2563 35
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 04 ธันวาคม 2563 32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 04 ธันวาคม 2563 31
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 10 กรกฎาคม 2563 74
ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 15 มกราคม 2563 142
การแสดงงบฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 08 พฤศจิกายน 2562 169
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 28 ตุลาคม 2562 144
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (2) 28 ตุลาคม 2562 198
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 28 ตุลาคม 2562 159