แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 02 กรกฎาคม 2563 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2563 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 23 มิถุนายน 2563 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 23 มิถุนายน 2563 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2563 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2563 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข 29 พฤษภาคม 2563 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ 12 พฤษภาคม 2563 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กจ ๓๕๕๔ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2563 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 24 เมษายน 2563 33