ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและถนนลูกรังข้ามคลอง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 16 จำนวน 2 จุด พร้อมปรับเกรด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและถนนลูกรังข้ามคลอง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๒ จุด พร้อมปรับเกรด