สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 10 ธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่  10  ธันวาคม  2562

Attachments:
Download this file (New Doc 2019-12-24 13.54.03.pdf)New Doc 2019-12-24 13.54.03.pdf[ ]1192 kB