ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มน้ำสำหรับสูบน้ำประปา บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มน้ำสำหรับสูบน้ำประปา บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง