ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนสะอาดนาแค หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนสะอาดนาแค หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง