ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 12  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง