จัดซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง