ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง