ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกหนองตุ บ้านคุยปอ หมู่ที่ ๙

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกหนองตุ บ้านคุยปอ หมู่ที่ ๙