ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(ถุง)เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลแห่ใต้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(ถุง)เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลแห่ใต้