ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 7 บ้านโนนคัดเค้า ตำบลแห่ใต้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 7  บ้านโนนคัดเค้า ตำบลแห่ใต้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (CamScanner 01-08-2021 16.16.pdf)CamScanner 01-08-2021 16.16.pdf[ ]805 kB