ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ที่ 15-คันจ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลแห่ใต้ จำนวน 2 ช่วง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,240 ตารางเมตร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ที่ 15-คันจ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลแห่ใต้ จำนวน 2 ช่วง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,240 ตารางเมตร

Attachments:
Download this file (CamScanner 01-21-2564 16.27.pdf)CamScanner 01-21-2564 16.27.pdf[ ]1052 kB