ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหังสือประจำไตรมาสที่1-4(ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหังสือประจำไตรมาสที่1-4(ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน 2563)

Attachments:
Download this file (ไตรมาส.pdf)ไตรมาส.pdf[ ]211 kB