ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารแบบไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน ๑๒ ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารแบบไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน ๑๒ ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง