ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านแห่ศรีวิลัย หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านแห่ศรีวิลัย  หมู่ที่ 3