ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานปฎิบัติหน้าที่งานกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน 4 ราย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานปฎิบัติหน้าที่งานกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน 4 ราย