ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯพร้อมขาตั้ง ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯพร้อมขาตั้ง  ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้