ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นท์ เพื่อสำหรับจัดงานตามโครงการ วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง ของดีอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นท์ เพื่อสำหรับจัดงานตามโครงการ วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง ของดีอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม