ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด พร้อมปรับเกรด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ จุด พร้อมปรับเกรด