แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ 19 พฤษภาคม 2564 79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินลูกรังไหล่ทาง บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๕ 13 พฤษภาคม 2564 93
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(จำนวน ๑๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 เมษายน 2564 95
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 63 10 มีนาคม 2564 136
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสประจำปี 2563 10 มีนาคม 2564 112
จ้างเหมาปรับเกรดถนนดินและถนนลูกรังในเขตพื้นที่ อบต.แห่ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มีนาคม 2564 139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 1L - 12R - LMC หมู่ที่ 5 ตำบลแห่ใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2564 106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเนสริมเหล็ก สายบ้านโพนทองหมู่ที่ 15 - คันจ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลแห่ใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2564 111
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ที่ 15 - คันจ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลแห่ใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2564 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ 08 กุมภาพันธ์ 2564 122

หมวดหมู่รอง