แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2392 มค 21 กันยายน 2563 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกบึงโดน บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๖ 03 กันยายน 2563 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกหนองตุ บ้านคุยปอ หมู่ที่ ๙ 03 กันยายน 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563 14
จัดซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563 10
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคุยปอ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563 12
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ 7 (สายที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563 12

หมวดหมู่รอง