แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กจ ๓๕๕๔ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2563 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 24 เมษายน 2563 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 22 เมษายน 2563 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๐๓๑๕ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้สือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เมษายน 2563 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนอิเอ็น หมู่ที่ 10 08 เมษายน 2563 44
ประกาศผู้ชนะเสนราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสว่างโพธิ์ไทร หมู่ที่ 17 08 เมษายน 2563 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563 42
จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลใต้ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มีนาคม 2563 49