แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 02 ธันวาคม 2562 160
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯพร้อมขาตั้ง ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ 29 พฤศจิกายน 2562 165
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) 27 พฤศจิกายน 2562 183
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มเพิ่ม เพื่อใช้ในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 21 พฤศจิกายน 2562 176
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเทปกาวสะท้อน 15 พฤศจิกายน 2562 151
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเทปกาวสะท้อน 15 พฤศจิกายน 2562 163
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำหรับใช้ภายในสำนักปลัด) 15 พฤศจิกายน 2562 164
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 พฤศจิกายน 2562 158
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(จำนวน 23 รายการ) 12 พฤศจิกายน 2562 151

หมวดหมู่รอง