แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นท์ เพื่อสำหรับจัดงานตามโครงการ วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง ของดีอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 12 ธันวาคม 2562 197
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 02 ธันวาคม 2562 191
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯพร้อมขาตั้ง ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ 29 พฤศจิกายน 2562 202
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) 27 พฤศจิกายน 2562 220
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มเพิ่ม เพื่อใช้ในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 21 พฤศจิกายน 2562 214
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเทปกาวสะท้อน 15 พฤศจิกายน 2562 185
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเทปกาวสะท้อน 15 พฤศจิกายน 2562 202
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำหรับใช้ภายในสำนักปลัด) 15 พฤศจิกายน 2562 198
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 พฤศจิกายน 2562 195

หมวดหมู่รอง