แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562 143
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำหรับใช้ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 07 พฤศจิกายน 2562 155
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 07 พฤศจิกายน 2562 169
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำหรับใช้ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 02 พฤศจิกายน 2562 155
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำหรับใช้ภายในสำนักปลัด) 01 พฤศจิกายน 2562 156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 31 ตุลาคม 2562 147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 28 ตุลาคม 2562 155
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.แห่ใต้ ๓ แห่ง) 28 ตุลาคม 2562 151
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหลักสือประจำไตรมาสที่ 1-4 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562) 28 ตุลาคม 2562 149
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 10 ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562 152

หมวดหมู่รอง