แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด สำหรับพระราชพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช) 22 ตุลาคม 2562 173
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด สำหรับพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 10 ตุลาคม 2562 148
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2562 02 ตุลาคม 2562 148
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนประเดือนตุลาคม2562 02 ตุลาคม 2562 156
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 ราย 01 ตุลาคม 2562 173
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานปฎิบัติหน้าที่ประจำกองคลัง จำนวน 4 ราย 01 ตุลาคม 2562 154
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานปฎิบัติหน้าที่คนเก็บขยะ จำนวน 1 ราย 01 ตุลาคม 2562 158
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานปฎิบัติหน้าที่ประจำกองช่าง จำนวน 2 ราย 01 ตุลาคม 2562 157
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จำนวน 1 ราย 01 ตุลาคม 2562 151
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานปฎิบัติหน้าที่งานกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน 4 ราย 01 ตุลาคม 2562 159

หมวดหมู่รอง