แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารแบบไม่ประจำทาง (รถตู้) จำนวน ๑๒ ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สิริธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 173
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562 177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562 172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรอินทรีย์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562 170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562 173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562 171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562 168
ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเจาะจง 20 กันยายน 2562 178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๗๑๓ มค. โดยวิธีจำเพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562 184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแห่ใต้ ม.1 เริ่มจากบ้านนายบุญุถม สีคุณฮาต ออกไปทางบ้านนายวิชัย สุนันต๊ะกุล ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีจำเพาะเจาะจง 09 กันยายน 2562 191

หมวดหมู่รอง