แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแห่ใต้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีจำเพาะเจาะจง 06 กันยายน 2562 177
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีจำเพาะเจาะจง 05 กันยายน 2562 200
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีจำเพาะเจาะจง 05 กันยายน 2562 200
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุยกอก หมู่ที่ 8 จำนวน 2 สาย โดยวิธีจำเพาะเจาะจง 05 กันยายน 2562 199
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2562 194

หมวดหมู่รอง