แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มีนาคม 2563 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลใต้ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มีนาคม 2563 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการ โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลใต้ ประจำปี ๒๕๖๓ 06 มีนาคม 2563 46
ประกาศผู้ชนะสนอราคาจัดซื้อดินเพื่อใช้ในการทำคันดินกั้นน้ำอุปโภค เพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้ง 06 มีนาคม 2563 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มีนาคม 2563 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุยกอก หมู่ที่ 8 24 กุมภาพันธ์ 2563 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 24 กุมภาพันธ์ 2563 49
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14 กุมภาพันธ์ 2563 45
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (2) 14 กุมภาพันธ์ 2563 43