แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๓๙๒ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๓๙๒ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ถนนคสล.เดิม บริเวณบ้านนางจุฑารัตน์ แสนบูราณ ออกไปทางบ้านป่าปอ หมู่ที่ 9 08 ธันวาคม 2563 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(ถุง)เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลแห่ใต้ 16 พฤศจิกายน 2563 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 05 พฤศจิกายน 2563 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน 05 พฤศจิกายน 2563 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04 พฤศจิกายน 2563 522
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04 พฤศจิกายน 2563 524
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 04 พฤศจิกายน 2563 97
ปรกาศผู้ชนเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสำหรับจัดสถานที่เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563 106

หมวดหมู่รอง