แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มกราคม 2564 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563 139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๓๙๒ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563 128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๓๙๒ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563 111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ถนนคสล.เดิม บริเวณบ้านนางจุฑารัตน์ แสนบูราณ ออกไปทางบ้านป่าปอ หมู่ที่ 9 08 ธันวาคม 2563 134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(ถุง)เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลแห่ใต้ 16 พฤศจิกายน 2563 134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 05 พฤศจิกายน 2563 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน 05 พฤศจิกายน 2563 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04 พฤศจิกายน 2563 587
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04 พฤศจิกายน 2563 585

หมวดหมู่รอง