แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 04 พฤศจิกายน 2563 131
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหังสือประจำไตรมาสที่1-4(ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน 2563) 15 ตุลาคม 2563 10
ปรกาศผู้ชนเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสำหรับจัดสถานที่เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563 134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ตุลาคม 2563 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2563 170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563 132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563 129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2392 มค 21 กันยายน 2563 128

หมวดหมู่รอง