แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563 43
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน 05 กุมภาพันธ์ 2563 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23 มกราคม 2563 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 23 มกราคม 2563 44
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียน กข 9713 มหาสารคาม 20 มกราคม 2563 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปรับเกรดถนนหินลูกรังเพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลแห่ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปรับเกรดถนนหินลูกรังเพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลแห่ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มน้ำสำหรับสูบน้ำประปา บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มกราคม 2563 51
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการตามโครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจในในการให้บริการของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มกราคม 2563 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและถนนลูกรังข้ามคลอง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 16 จำนวน 2 จุด พร้อมปรับเกรด 18 ธันวาคม 2562 70