แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ตุลาคม 2563 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2563 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563 108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2392 มค 21 กันยายน 2563 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกหนองหวาย บ้านดอนอิเอ็น หมู่ที่ ๑๐ 03 กันยายน 2563 639
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกบึงโดน บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๖ 03 กันยายน 2563 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกหนองตุ บ้านคุยปอ หมู่ที่ ๙ 03 กันยายน 2563 105

หมวดหมู่รอง