แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด พร้อมปรับเกรด 18 ธันวาคม 2562 54
ประกาศผูชนะเสนอราคาจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนอิเอ็น หมู่ที่ 10 จำนวน 2 จุด 16 ธันวาคม 2562 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นท์ เพื่อสำหรับจัดงานตามโครงการ วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง ของดีอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 12 ธันวาคม 2562 54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 02 ธันวาคม 2562 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯพร้อมขาตั้ง ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ 29 พฤศจิกายน 2562 58
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) 27 พฤศจิกายน 2562 76
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มเพิ่ม เพื่อใช้ในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 21 พฤศจิกายน 2562 70
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเทปกาวสะท้อน 15 พฤศจิกายน 2562 59