แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกบึงโดน บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๖ 03 กันยายน 2563 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกหนองตุ บ้านคุยปอ หมู่ที่ ๙ 03 กันยายน 2563 122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563 134
จัดซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563 115
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563 711
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคุยปอ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563 127
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ 7 (สายที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563 684
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนสะอาดนาแค หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563 114
ราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563 113

หมวดหมู่รอง