แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563 129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ 7 (สายที่ 1) 11 สิงหาคม 2563 118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าปอ หมู่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563 137
ราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าปอ หมู่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563 118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านสันติสุข หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563 108
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ ๗ สาย ๒ 11 สิงหาคม 2563 109
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ 6 11 สิงหาคม 2563 107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563 128
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 15 กรกฎาคม 2563 136
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 02 กรกฎาคม 2563 142

หมวดหมู่รอง