แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเทปกาวสะท้อน 15 พฤศจิกายน 2562 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำหรับใช้ภายในสำนักปลัด) 15 พฤศจิกายน 2562 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 พฤศจิกายน 2562 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(จำนวน 23 รายการ) 12 พฤศจิกายน 2562 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562 50
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำหรับใช้ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 07 พฤศจิกายน 2562 58
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 07 พฤศจิกายน 2562 67
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำหรับใช้ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 02 พฤศจิกายน 2562 58
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำหรับใช้ภายในสำนักปลัด) 01 พฤศจิกายน 2562 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 31 ตุลาคม 2562 58