แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าปอ หมู่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านสันติสุข หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563 81
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ ๗ สาย ๒ 11 สิงหาคม 2563 76
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ 6 11 สิงหาคม 2563 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563 94
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 15 กรกฎาคม 2563 102
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 02 กรกฎาคม 2563 110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2563 127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 23 มิถุนายน 2563 109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 23 มิถุนายน 2563 116

หมวดหมู่รอง