แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2563 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2563 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข 29 พฤษภาคม 2563 145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ 12 พฤษภาคม 2563 129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กจ ๓๕๕๔ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2563 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 24 เมษายน 2563 136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563 132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 22 เมษายน 2563 128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๐๓๑๕ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้สือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เมษายน 2563 130

หมวดหมู่รอง