แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2563 159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 23 มิถุนายน 2563 140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 23 มิถุนายน 2563 145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2563 146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2563 147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข 29 พฤษภาคม 2563 176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ 12 พฤษภาคม 2563 159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กจ ๓๕๕๔ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2563 168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 24 เมษายน 2563 164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563 159

หมวดหมู่รอง