แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนอิเอ็น หมู่ที่ 10 08 เมษายน 2563 127
ประกาศผู้ชนะเสนราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสว่างโพธิ์ไทร หมู่ที่ 17 08 เมษายน 2563 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563 128
จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลใต้ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มีนาคม 2563 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มีนาคม 2563 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลใต้ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มีนาคม 2563 135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการ โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลใต้ ประจำปี ๒๕๖๓ 06 มีนาคม 2563 144
ประกาศผู้ชนะสนอราคาจัดซื้อดินเพื่อใช้ในการทำคันดินกั้นน้ำอุปโภค เพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้ง 06 มีนาคม 2563 139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มีนาคม 2563 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563 141

หมวดหมู่รอง