แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุยกอก หมู่ที่ 8 24 กุมภาพันธ์ 2563 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 24 กุมภาพันธ์ 2563 139
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14 กุมภาพันธ์ 2563 132
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (2) 14 กุมภาพันธ์ 2563 135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563 136
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน 05 กุมภาพันธ์ 2563 139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23 มกราคม 2563 134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 23 มกราคม 2563 125
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียน กข 9713 มหาสารคาม 20 มกราคม 2563 134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปรับเกรดถนนหินลูกรังเพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลแห่ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563 143

หมวดหมู่รอง