แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะสนอราคาจัดซื้อดินเพื่อใช้ในการทำคันดินกั้นน้ำอุปโภค เพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้ง 06 มีนาคม 2563 172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มีนาคม 2563 149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563 175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุยกอก หมู่ที่ 8 24 กุมภาพันธ์ 2563 172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 24 กุมภาพันธ์ 2563 169
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14 กุมภาพันธ์ 2563 164
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (2) 14 กุมภาพันธ์ 2563 164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563 169
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน 05 กุมภาพันธ์ 2563 168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23 มกราคม 2563 164

หมวดหมู่รอง