แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเจาะจง 20 กันยายน 2562 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๗๑๓ มค. โดยวิธีจำเพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแห่ใต้ ม.1 เริ่มจากบ้านนายบุญุถม สีคุณฮาต ออกไปทางบ้านนายวิชัย สุนันต๊ะกุล ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีจำเพาะเจาะจง 09 กันยายน 2562 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแห่ใต้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีจำเพาะเจาะจง 06 กันยายน 2562 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีจำเพาะเจาะจง 05 กันยายน 2562 73
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีจำเพาะเจาะจง 05 กันยายน 2562 67
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุยกอก หมู่ที่ 8 จำนวน 2 สาย โดยวิธีจำเพาะเจาะจง 05 กันยายน 2562 69
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2562 76