แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 23 มกราคม 2563 155
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียน กข 9713 มหาสารคาม 20 มกราคม 2563 164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปรับเกรดถนนหินลูกรังเพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลแห่ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563 177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปรับเกรดถนนหินลูกรังเพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลแห่ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563 170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มน้ำสำหรับสูบน้ำประปา บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มกราคม 2563 170
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการตามโครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจในในการให้บริการของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มกราคม 2563 170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและถนนลูกรังข้ามคลอง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 16 จำนวน 2 จุด พร้อมปรับเกรด 18 ธันวาคม 2562 192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562 164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด พร้อมปรับเกรด 18 ธันวาคม 2562 174
ประกาศผูชนะเสนอราคาจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนอิเอ็น หมู่ที่ 10 จำนวน 2 จุด 16 ธันวาคม 2562 180

หมวดหมู่รอง