แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปรับเกรดถนนหินลูกรังเพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลแห่ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563 139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มน้ำสำหรับสูบน้ำประปา บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มกราคม 2563 143
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการตามโครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจในในการให้บริการของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มกราคม 2563 141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและถนนลูกรังข้ามคลอง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 16 จำนวน 2 จุด พร้อมปรับเกรด 18 ธันวาคม 2562 159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด พร้อมปรับเกรด 18 ธันวาคม 2562 140
ประกาศผูชนะเสนอราคาจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนอิเอ็น หมู่ที่ 10 จำนวน 2 จุด 16 ธันวาคม 2562 144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นท์ เพื่อสำหรับจัดงานตามโครงการ วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง ของดีอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 12 ธันวาคม 2562 152
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 02 ธันวาคม 2562 149

หมวดหมู่รอง