แจกสิ่งของ และ น้ำดื่ม ให้กับประชาชน

|

           เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ท่าน สส.จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ ได้สนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นช่วยผู้ติดเชื้อโควิต ตำบลแห่ใต้.บริการรวดเร็ว แบบคนรุ่นใหม่ ใส่ใจประชาชน..เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง# cr.ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง